ΙΚ Βαθμός ανθεκτικότητας σε κρούση – Αντι-βανδαλιστικός δείκτης

Η TeFeL lighting θέλοντας να αποδείξει την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της, εξασφάλισε για το σύνολο αυτών το χαρακτηριστικό δείκτη ΙΚ, μετά από τους ποιοτικούς ελέγχους των αντίστοιχων προτύπων. Πρόκειται για ένα δείκτη, που φανερώνει την ανθεκτικότητα των υλικών, ευπαθών και λιγότερο ευπαθών κομματιών, τα οποία απαρτίζουν το φωτιστικό σώμα, στην κρούση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Πίνακας ΙΚ .